NIMOTECH, s.r.o.

European congres of radiology

European congres of radiology

28. 02. 2024

Radi by sme Vás pozvali na Európsky rádiologický kongres vo Viedni, ktorý sa koná od 28.2 - 3.3.2024. Budeme radi keď sa zastavíte pri našom stánku Samsung. Nájdete nás v sále EXPO X5/#503.